1. Izjava o varstvu osebnih podatkov
V Športnem društvu Tri srca, Boračeva 37, SI - 9252 Radenci (v nadaljevanju: upravitelj) spoštujemo vašo zasebnost in varnosti vaših osebnih podatkov posvečamo vso pozornost. Naša politika o varstvu podatkov je zato skladna z veljavnimi določbami na področju varstva osebnih podatkov kot tudi z drugimi zakonskimi določili. Zato tudi uporabljamo vse ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, da bi vaše podatke zaščitili pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo in uničenjem oziroma nepooblaščenim dostopom.

2. Katere vaše podatke zbiramo?
Naše spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov. Navedba osebnih podatkov je potrebna le ob izpolnitvi prijavnice na našo prireditev.
Osebni podatki, ki jih o vas pridobimo so:
- Ime
- Priimek
- Spol
- Datum rojstva
- Ulica/hišna št.
- Kraj
- Pošta
- Država
- E-naslov
- Telefon
Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca prijava zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter komunikacijo po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje e-novic z informacijami o dogodku.
Kontakt
Osebni podatki, ki jih o vas pridobimo so:
- Ime in priimek
- E-naslov
Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca Kontakt uporabljamo samo za morebitno komunikacijo po elektronski pošti.
Če sodelujete v nagradnih igrah, uporabljamo vaše podatke za izvedbo iger.

3. Komu posredujemo vaše osebne podatke?
Osebne podatke uporabljamo izključno za potrebe uspešne realizacije prireditve in ostalo nujno potrebno komunikacijo (potrditev prijave). Podatki se zbirajo od vseh tekmovalcev, ne glede na obliko prijave. Dostop do podatkov in obdelavo podatkov ima le upravitelj, ki bo osebne podatke uporabil izključno za namen uspešne izvedbe dogodka, prijave na dogodek in izstavitev računa ter prilagoditve dogodka v naslednjem letu.

4. Kako varujemo vaše podatke?
Vsi omenjeni podatki, se na strežniku upravitelja shranjujejo trajno.
Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti v primeru, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost računalnika in na njem delujočega sistema s katerim opravlja naročila.

5. Pravica dostopanja do informacij
Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico zahtevati popravke, izbris ali prepoved uporabe nepravilnih podatkov. V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.
Kadarkoli lahko zahtevate:
- Odjavo od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh prejetih e-sporočili. Ob odjavi bo upravitelj vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer jih bo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranil neomejeno oz. do preklica privolitve uporabnika.
- Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov
kose.radenci@gmail.com.
- Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov kose.radenci@gmail.com.
- Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravitelj hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na kose.radenci@gmail.com.

6. Upravitelj
Športno društvo Tri srca

Kontakti

Pišite nam ali nas pokličite za vse podrobnosti okrog naših prireditev ali prijav.


Športno društvo Tri srca
Boračeva 37
9252 Radenci

tel: +386 (0)41 330 699
mail: kose.radenci@gmail.com


Izjava o zasebnosti

Izdelava in oblikovanje: Domilaba
Fotografija: Dani Mauko